عینک آنتیک
عینک آنتیک
مدیر: محمد قدیر پور
عرضه انواع عینک های طبی ، آفتابی ، تهیه لنز طبی و آرایشی ، تعمیرات عینک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
مشهد، بلوار مفتح ، مفتح 3