پرده سرا
گالری پرده رز
مدیر: محمدرضا تحقیقی
بورس انواع پرده های ایرانی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
سی متری طلاب، بین مفتح 30 و 32