پرده سرا
گالری پرده مرادی
مدیر: محمد ابراهیم مرادی
پرده و کرکه افقی و عمودی، کفپوش پارکت، کاغذ دیواری ایرانی و خارجی
شماره تماس:
فکس:
32794787
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
سی متری طلاب، مفتح 10