مرکز تخصصی عرضه انواع دسته سیم خودرو
مرکز تخصصی عرضه انواع دسته سیم خودرو
مدیر: سجاد کرمان نژاد
تهیه و توزیع انواع دسته سیم خودرو و ... فروش انواع سوکت
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
مشهد ، خ کوشش ، کوشش 24 ، سمت چپ جنب خدمات برق نوین
تصاویر