پرده سرا
نمایشگاه و فروشگاه تزئین پرده نجفی
مدیر: محمد نجفی
انواع کاغذ دیواری ایرانی و خارجی، %100 قابل شستشو در طرحهای مختلف، انواع تعمیرات کرکره عمومی، افقی و شید پذیرفته می شود
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
خیابان چمن، نبش چمن 23