فرش ماشینی و موکت
بازرگانی غلام زاده در مشهد - فرش دیبا ، پاتریس ، نگین ، اصفهان و تبریز در بلوار چمن / غلام زادة للتجارة فی مشهد - سجاد دیبا ، باتریس ، نجین میلاد ، أصفهان وتبریز السجاد فی مشهد
مدیریت: میلاد غلام زاده
فرش دیبا، پاتریس، نگین میلاد، فرش اصفهان و تبریز / سجاد دیبا ، باتریس ، نجین میلاد ، أصفهان وتبریز السجاد
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
مشهد ، بلوار چمن، بین خیابان چمن 63 و 65 / مشهد ، شارع شامان ، بین شارع الشامان 63 و 65