فروشگاه سالمی - فرش بلوار چمن - موکت بلوار چمن - قالیچه بلوار چمن
فروشگاه سالمی - فرش بلوار چمن - موکت بلوار چمن - قالیچه بلوار چمن
مدیریت: رضا سالمی
فرش، موکت، گلیم، کناره، قالیچه، پشتی کالای خواب: پتو، روفرشی، روتختی، تشک خواب و...
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
مشهد ، بلوار مصلی، خیابان چمن، بین چمن 76 و 78