فرش ماشینی و موکت
فروشگاه حسینی
مدیریت: مجید حسینی
فرش، موکت، قالیچه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
خیابان چمن، بین چمن 48 و 50