گوشت و فرآورده های پروتئینی
پروتئین تورج
مدیر: تورج محمدیان
عرضه سوسیس ، کالباس ، مرغ قطعه شده و مواد غذائی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
مشهد ، قاسم آباد ، بلور فلاحی ، نبش فلاحی 2/3