مرکز چاپ و تکثیر تدین
مرکز چاپ و تکثیر تدین
مدیر: سید سجاد تدین
چاپ بنر، فلکسی، پلات رنگی، سربرگ، تراکت و...
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
قاسم آباد، بلوار فلاحی، نبش فلاحی 6