مدیر:
سید سجاد تدین
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
قاسم آباد، بلوار فلاحی، نبش فلاحی 6
مرکز چاپ و تکثیر تدین
مرکز چاپ و تکثیر تدین
مرکز چاپ و تکثیر تدین
مرکز چاپ و تکثیر تدین
خدمات چاپ تدین
ساخت تندیس
خدمات چاپ تدین
انجام کلیه امور چاپی و انجام پروژه های دانشگاهی...چاپ سررسید و تقویم
مرکز چاپ و تکثیر تدین
مرکز چاپ و تکثیر تدین
چاپ بنر و فلگسی و مش و استیکر
مرکز چاپ و تکثیر تدین
چاپ بنر و فلکسی و مش و استیکر
مرکز چاپ و تکثیر تدین
مرکز چاپ و تکثیر تدین
ساخت مهر با دستگاه اتومات
مرکز چاپ و تکثیر تدین
مرکز چاپ و تکثیر تدین
ساخت پلاک و ماکت و چاپ سررسید
مرکز چاپ و تکثیر تدین
مرکز چاپ و تکثیر تدین
دستگاه برش لیزر
مرکز چاپ و تکثیر تدین