مدیر:
- برادران
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
قاسم آباد، بلوار شاهد، نبش شاهد 36
چهارشنبه 28 فروردین 1398

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
شاهد36
متراژ:
100
سال ساخت:
1390
قیمت کل:
5,000,000,000 ریال
قیمت هر متر:
49,000,000 ریال
چهارشنبه 28 فروردین 1398

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
شاهد36
متراژ:
110
سال ساخت:
1397
قیمت کل:
5,300,000,000 ریال
قیمت هر متر:
62,000,000 ریال
چهارشنبه 28 فروردین 1398

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
اندیشه 77
متراژ:
110
سال ساخت:
1394
قیمت کل:
5,200,000,000 ریال
قیمت هر متر:
47,272,000 ریال