مدیر:
مجید مظفری
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
قاسم آباد، میدان نمایشگاه، خیابان نهضت، نبش نهضت 10
مشاوره مسکن رضا (عضویت 12032)
مشاوره مسکن رضا (عضویت 12032)