گوشت و فرآورده های پروتئینی
پروتئین سبز
مدیر: محمد حسن زاده
سوسیس، کالباس، نوشیدنی و ترشیجات و ...
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
قاسم آباد، چهارراه نادر شهر، نبش رفیعی 10