مدیر:
محمد جوادی حصار
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
قاسم آباد، بلوار شاهد، نبش شاهد 24
گروه مشاورین املاک جوادی
گروه مشاورین املاک جوادی