مدیر:
جلال غفوری
شماره تماس:
آدرس:
مشهد ، قاسم آباد ، بلوار فلاحی 16 ، بلوار هاشمی ، نبش هاشمی 3
دوشنبه 20 آبان 1398

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
فلاحی 38
متراژ:
130
سال ساخت:
1398
قیمت کل:
8,450,000,000 ریال
قیمت هر متر:
65,000,000 ریال
دوشنبه 20 آبان 1398

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
فلاحی 16
متراژ:
120
سال ساخت:
1389
قیمت کل:
7,700,000,000 ریال
قیمت هر متر:
64,000,000 ریال
دوشنبه 20 آبان 1398

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
فلاحی 8
متراژ:
100
سال ساخت:
1389
قیمت کل:
5,000,000,000 ریال
قیمت هر متر:
50,000,000 ریال
دوشنبه 20 آبان 1398

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
مروارید 2
متراژ:
86
سال ساخت:
1392
قیمت کل:
5,100,000,000 ریال
قیمت هر متر:
60,000,000 ریال
دوشنبه 20 آبان 1398

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
شریعتی 58/12
متراژ:
136
سال ساخت:
1398
قیمت کل:
8,600,000,000 ریال
قیمت هر متر:
63,500,000 ریال
دوشنبه 20 آبان 1398

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
حسابی 17
متراژ:
133
سال ساخت:
1396
قیمت کل:
8,650,000,000 ریال
قیمت هر متر:
65,000,000 ریال
دوشنبه 20 آبان 1398

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
حسابی 25
متراژ:
163
سال ساخت:
1398
قیمت کل:
11,080,000,000 ریال
قیمت هر متر:
68,000,000 ریال
دوشنبه 20 آبان 1398

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
فلاحی 16 مهنه 5
متراژ:
110
سال ساخت:
1398
قیمت کل:
7,300,000,000 ریال
قیمت هر متر:
65,000,000 ریال
یکشنبه 19 آبان 1398

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
فلاحی 16 مهنه 8
متراژ:
130
سال ساخت:
1398
قیمت کل:
8,300,000,000 ریال
قیمت هر متر:
64,000,000 ریال