فروشگاه مواد پروتئینی مددی
فروشگاه مواد پروتئینی مددی
مدیر: محمدجواد مددی
گوشت، مرغ، ماهی، سوسیس، کالباس و ...
شماره تماس:
فکس:
36054751
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
مشهد ، بلوار استقلال، نرسیده به استقلال1، پلاک: 27