چاپ و تبلیغات(خدمات-هدایای تبلیغاتی)
چاپخانه پدیده زیبای شرق
مدیر: علی مغانی
انواع چاپ
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
آزادشهر، بلوار امامت، نبش امامت 8، ط پایین