پرده سرا
گالری پرده ساقی
مدیر: ابوالفضل ساقی
عرضه انواع پرده، قبول سفارشات
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
قاسم آباد، بلوار حجاب، نبش حجاب 3