گوشت و فرآورده های پروتئینی
سوپر گوشت احسان
مدیر: علی اصغر پور اسحاق
فروش گوشت گوسفند، گوساله، گاو ، شتر ( ذبح گوسفند پذیرفته می شود )
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
قاسم آباد ، بین حسابی شمالی 45 و 47