مدیر:
محمد حسن دهقان
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، قاسم آباد، نبش تقاطع بلوار حجاب و ادیب، پلاک: 456
فروشگاه بزرگ انواع پروتئین صنعت گوشت خراسان
فروشگاه بزرگ انواع پروتئین صنعت گوشت خراسان
فروشگاه بزرگ انواع پروتئین صنعت گوشت خراسان
فروشگاه بزرگ انواع پروتئین صنعت گوشت خراسان
فروشگاه بزرگ انواع پروتئین صنعت گوشت خراسان
فروشگاه بزرگ انواع پروتئین صنعت گوشت خراسان