گوشت و فرآورده های پروتئینی
پخش پروتئین ایلیا
مدیر: علی عسگری
غرفه محصولات البا، 712، رعنا و ...(فروش به قیمت کارخانه)
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
نبش خیابان امامیه 3