مدیر:
سهیل عفتی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
قاسم آباد، بلوار امامیه، بین امامیه 3 و 5
سوپر گوشت سهیل