گوشت و فرآورده های پروتئینی
فروشگاه گوشت کامیاب
مدیر: رسول زیرک
مرغ، گوشت و ماهی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
چهارراه مخابرات، شریعتی 26، پشت فروشگاه رفاه