آژانس مشاورین مسکن
مشاور مسکن بزرگان
مدیر: حامد براتی و آقای بالازاده
خرید ، فروش ، رهن ، اجاره
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
مشهد ، بلوار کریمی ، بین کریمی 17 و 19