گوشت و فرآورده های پروتئینی
سوپر گوشت جوان
مدیر: مجید درودی
عرضه انواع گوشت
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
مشهد ، بلوار قرنی ، نبش قرنی 19 ، پلاک 1