مدیر:
حسین طاهری
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مطهری شمالی بین 26و28پشت ایستگاه اتوبوس پلاک: -494