مدیر:
احمد اسدی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
تقاطع ابوطالب و هدایت، نبش ابوطالب 53
املاک دانیال
املاک دانیال