مدیر:
احمد اسدی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، تقاطع ابوطالب و هدایت، نبش ابوطالب 53 / مشهد ، تقاطع أبوطالب وهدایا ، زاویة أبوطالب 53
املاک دانیال
املاک دانیال