پرده سرا
فروشگاه شاهی فر
مدیر: جواد شاهی فر
پرده و پارچه مبلی، کاغذ دیواری
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
خیابان فلسطین، بین فلسطین 18 و 20