مدیر:
عماد کنویسی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، بلوار هنرستان ، بین هنرستان 17 و 19
سه شنبه 28 آبان 1398

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
هنرستان
متراژ:
6
سال ساخت:
0
قیمت کل:
895,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
سه شنبه 28 آبان 1398

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
هنرستان
متراژ:
6
سال ساخت:
0
قیمت کل:
895,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
چهارشنبه 24 مهر 1398

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
هاشمیه14
متراژ:
0
سال ساخت:
7
ودیعه:
1,500,000,000 ریال
اجاره:
30,000,000 ریال
شنبه 20 مهر 1398

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
19
متراژ:
170
سال ساخت:
4
قیمت کل:
15,000,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
شنبه 20 مهر 1398

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
19
متراژ:
170
سال ساخت:
4
قیمت کل:
15,000,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
شنبه 20 مهر 1398

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
48
متراژ:
115
سال ساخت:
1390
قیمت کل:
8,800,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
شنبه 20 مهر 1398

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
هفت تیر 15
متراژ:
95
سال ساخت:
3
قیمت کل:
720,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
شنبه 20 مهر 1398

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
هفت تیر 15
متراژ:
95
سال ساخت:
3
قیمت کل:
720,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال
شنبه 20 مهر 1398

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
صارمی38
متراژ:
115
سال ساخت:
14
قیمت کل:
8,500,000,000 ریال
قیمت هر متر:
0 ریال