مدیر:
وحید دهستانی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، خیابان راهنمایی ، تقاطع سلمان فارسی ، راهنمایی 20/1 ، ساختمان آفتاب کوچه سلمان غربی پلاک: 30 طبقه 4 واحد 7
شرکت معتمد تراز نو اندیش
شرکت معتمد تراز نو اندیش
شرکت معتمد تراز نو اندیش