پرده سرا
گالری فلورانس
مدیر: میثم باتقوا
پرده فروشی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
پنج راهی سناباد، ابتدای خیابان دانشسرا