فروشگاه ورزشی میلاد - لباس و لوازم ورزشی - مایو شنا - توپ -  دوبنده - در بلوار راهنمایی مشهد / ملابس ریاضیة واکسسوارات - ملابس سباحة - کرة - عداء - فی مشهد الأوسط بولیفارد.
فروشگاه ورزشی میلاد - لباس و لوازم ورزشی - مایو شنا - توپ - دوبنده - در بلوار راهنمایی مشهد / ملابس ریاضیة واکسسوارات - ملابس سباحة - کرة - عداء - فی مشهد الأوسط بولیفارد.
مدیریت: جواد ناصری
کلیه لوازم و لباس ورزشی ، مایو ، عینک شنا ، توپ ، راکت ، دوبنده ، بدمینتون ، قمقمه ، کلاه ، کوهنوردی و .... / جمیع المعدات والملابس الریاضیة والمایوه والنظارات والکرات والمضارب والعدائین وتنس الریشة والحرارة والقبعات وتسلق الجبال و ....
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
مشهد ، خیابان راهنمایی 20/1 ، سمت چپ ، مغازه سوم / مشهد ، 20/1 شارع متوسط ​​، یسار ، محل ثالث
تصاویر