مرکز چاپ و لیزر کیمیا
مرکز چاپ و لیزر کیمیا
مدیر: امیر امینی
ارائه خدمات چاپ و تبلیغات پروژه های گرافیک و معماری و ...
چاپ دیجیتال، حک، برش، لیزر و ...
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
مشهد ، خیابان راهنمایی، بین چهار راه راهنمایی و راهنمایی 23
تصاویر