شکار(لوازم)
فروشگاه شاهین
مدیریت: شاهین قاسمی
تعمیر و فروش سلاح های شکاری مجاز ، ساخت و تعویض قطعات صلاح
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
مشهد ، بلوارامام خمینی ، بین امام خمینی 40 و 38