اتومبیل(خدمات)
خدمات جلوبندی و تقویت کمک فنر صفار مقدم
مدیر: غلام صفارمقدم
خدمات جلوبندی ، تقویت کمک فنر و ...
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
مشهد ، خ فدائیان اسلام ، داخل کوشش 13 ، سمت چپ