اتومبیل خرید-فروش
هیوندای ورزنده
مدیر: محمود ورزنده
نمایشگاه اتومبیل
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
خ خرمشهر، نبش خرمشهر 13، پلاک 109