مدیر:
محمد فهیمی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
امام رضا ، خیابان تهران، کوچه امام رضا 35، پلاک 20، طبقه اول، واحد 20(مسکن گنجینه)
مسکن گنجینه
مسکن گنجینه
مسکن گنجینه