گوشت و فرآورده های پروتئینی
سوپر پروتئین گوشتولو
مدیر: رضا شکری
عرضه انواع گوشت ، مرغ ، ماهی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
بلوار فکوری، نبش فکوری19