مدیر:
جواد اسلامی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، بلوار لادن ، بین لادن 6 و 8 ، پلاک 52
مجتمع پروتئین رضا
مجتمع پروتئین رضا
مجتمع پروتئین رضا
مجتمع پروتئین رضا
مجتمع پروتئین رضا