مدیر:
جواد علیزاده
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
پیروزی، بین پیروزی 10 و چهارراه خاقانی*رضاشهر*
یکشنبه 05 اسفند 1397

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
سرافراز ۸
متراژ:
120
سال ساخت:
20
ودیعه:
70,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
یکشنبه 05 اسفند 1397

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
هاشمیه ۳۱
متراژ:
0
سال ساخت:
10
ودیعه:
65,000,000 ریال
اجاره:
200,000 ریال
یکشنبه 05 اسفند 1397

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
فلسطین ۱۳
متراژ:
0
سال ساخت:
15
ودیعه:
140 ریال
اجاره:
0 ریال
سه شنبه 30 بهمن 1397

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
فکوری ۴۵بهاران ۱۴
متراژ:
90
سال ساخت:
7
ودیعه:
6,000,000 ریال
اجاره:
1,100,000 ریال
سه شنبه 30 بهمن 1397

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
رضاشهر ،رضوی ۲۸
متراژ:
115
سال ساخت:
12
ودیعه:
20,000,000 ریال
اجاره:
1,500,000 ریال
دوشنبه 29 بهمن 1397

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
رضاشهر پیروزی ۱۰زکریای جنوبی
متراژ:
0
سال ساخت:
0
ودیعه:
10,000,000 ریال
اجاره:
1,000,000 ریال
دوشنبه 29 بهمن 1397

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
بین رضای ۲۵و۲۷
متراژ:
120
سال ساخت:
1385
ودیعه:
5,000,000 ریال
اجاره:
1,650,000 ریال
پنجشنبه 25 بهمن 1397

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
پیروزی11 زکریا شمالی
متراژ:
160
سال ساخت:
1397
قیمت کل:
1,200,000,000 ریال
قیمت هر متر:
75,000,000 ریال
پنجشنبه 25 بهمن 1397

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
رضاشهر انوری ۱
متراژ:
75
سال ساخت:
12
ودیعه:
20,000,000 ریال
اجاره:
1,000,000 ریال
پنجشنبه 25 بهمن 1397

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
رضاشهر پیروزی ۱۶حق شناس
متراژ:
110
سال ساخت:
4
ودیعه:
10,000,000 ریال
اجاره:
1,600,000 ریال
چهارشنبه 24 بهمن 1397

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
مشهد رضاشهر خاقانی ۱۹
متراژ:
180
سال ساخت:
10
ودیعه:
200,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
چهارشنبه 24 بهمن 1397

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
مشهد رضاشهر بین پیروزی ۱۲و۱۴
متراژ:
150
سال ساخت:
15
ودیعه:
200,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
چهارشنبه 24 بهمن 1397

رهن و اجاره ویلای مسکونی

آدرس:
رضاشهر خاقانی ۱۷
متراژ:
340
سال ساخت:
20
ودیعه:
180,000,000 ریال
اجاره:
0 ریال
چهارشنبه 24 بهمن 1397

رهن و اجاره ویلای مسکونی

آدرس:
مشهد رضاشهر نبش پیروزی ۹
متراژ:
300
سال ساخت:
20
ودیعه:
50,000,000 ریال
اجاره:
3,000,000 ریال
چهارشنبه 24 بهمن 1397

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
مشهد ،رضاشهر دلاوران ۳۸
متراژ:
120
سال ساخت:
5
ودیعه:
10,000,000 ریال
اجاره:
1,500,000 ریال
چهارشنبه 24 بهمن 1397

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
رضاشهر ،انوری ۵
متراژ:
145
سال ساخت:
10
ودیعه:
20,000,000 ریال
اجاره:
2,000,000 ریال
چهارشنبه 24 بهمن 1397

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
نوفل ۱۶/۳
متراژ:
110
سال ساخت:
6
ودیعه:
30,000,000 ریال
اجاره:
1,700,000 ریال
چهارشنبه 24 بهمن 1397

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
نوفل ۱۶/۳
متراژ:
110
سال ساخت:
6
ودیعه:
30,000,000 ریال
اجاره:
1,700,000 ریال
چهارشنبه 24 بهمن 1397

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
نوفل ۱۶/۳
متراژ:
110
سال ساخت:
6
ودیعه:
30,000,000 ریال
اجاره:
1,700,000 ریال
چهارشنبه 24 بهمن 1397

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
دلاوران ،رهایی ۱۰دلشاد۱۵
متراژ:
110
سال ساخت:
6
ودیعه:
5,000,000 ریال
اجاره:
1,200,000 ریال
چهارشنبه 24 بهمن 1397

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
خاقانی ۲۱
متراژ:
180
سال ساخت:
15
ودیعه:
10,000,000 ریال
اجاره:
2,000,000 ریال
چهارشنبه 24 بهمن 1397

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
فلسطین ۱۳
متراژ:
0
سال ساخت:
15
ودیعه:
140 ریال
اجاره:
0 ریال
چهارشنبه 24 بهمن 1397

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی

آدرس:
نبش رضوی ۳۱جنب تاکسی تلفنی افق
متراژ:
0
سال ساخت:
0
ودیعه:
150 ریال
اجاره:
0 ریال