آژانس مشاورین مسکن
مشاور مسکن هاشمی
مدیر: سید مصطفی هاشمی
خرید ، فروش ، رهن ، اجاره
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
مشهد ، بلوار پیروزی ، بین پیروزی 9 و 11