آژانس مشاورین مسکن
مسکن گلچین
مدیر: محمد میر مقدم
خرید ، فروش ، رهن ، اجاره
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
مشهد ، بلوار صارمی ، بین صارمی 20 و 22