چاپ و تبلیغات(خدمات-هدایای تبلیغاتی)
شرکت چاپ و تبلیغات هزار نقش
مدیر: محمد اعرابی
مرکز تخصصی خدمات چاپ و تبلیغات، مهر فوری، عکس فوری
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
بلوار معلم، بین معلم 44(قائم مقام) و میدان دانش