آژانس مشاورین مسکن
دفتر فروش گروهی سونیا
مدیر: مهدی بهاریه
فروش پروژه های ساختمانی گروه سونیا
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
12
آدرس:
مشهد ، بلوار محمدیه ، بین محمدیه 18 و 20