مدیر:
حسین رحیمی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، خ سرخس، بین سرخس 14 و 16، پلاک: 344
فروشگاه رحیمی
فروشگاه رحیمی
فروشگاه رحیمی