اتومبیل(خدمات)
اتو سرویس شایان
مدیر: بهروز شایان
انجام امور مربوط به تعویض روغن با دستگاه تمام اتوماتیک ایتالیایی ( بدون دخالت دست )
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
مشهد ، بلوار معلم ، بین معلم 65 و 67