مدیر:
هادی خطیبی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، بلوار ولایت ، بین ولایت 2 و 4
تکنو آلومینیوم مرصاد - ساخت درب و پنجره دو جداره آلومینیومی - اختصاصی - پارتیشن - توری - مشهد - بلوار ولایت
تکنو آلومینیوم مرصاد - ساخت درب و پنجره دو جداره آلومینیومی - اختصاصی - پارتیشن - توری - مشهد - بلوار ولایت
تکنو آلومینیوم مرصاد - ساخت درب و پنجره دو جداره آلومینیومی - اختصاصی - پارتیشن - توری - مشهد - بلوار ولایت
تکنو آلومینیوم مرصاد - ساخت درب و پنجره دو جداره آلومینیومی - اختصاصی - پارتیشن - توری - مشهد - بلوار ولایت