گوشت و فرآورده های پروتئینی
سوپر گوشت رفاه
مدیر: مصطفی شاهزاده
عرضه گوشت مرغ و ماهی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
قاسم آباد، بلوار حجاب، بین حجاب 37 و 39