مدیر:
علی گوهری
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، بلوار شاهد ، نبش شاهد 68
مشاور املاک صداقت
مشاور املاک صداقت
مشاور املاک صداقت
مشاور املاک صداقت